Kontakt

Dbając o stan zdrowia zalecam używanie maseczek. Środki dezynfekcyjne dostępne na miejscu. Do poczekalni i gabinetu proszę wchodzić pojedynczo bez osób towarzyszących (nie dotyczy rodziców pacjentów niepełnoletnich). Osoby towarzyszące proszone są o pozostanie w holu głównym. Teleporady (z ewentualnym wypisaniem e-recepty) w przypadkach uzasadnionych dla zarejestrowanych pacjentów poradni. Zapraszam do kontaktu.

Zgodnie z zaleceniem Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych każdy pacjent zgłaszający się do placówki medycznej zakłada maskę zakrywającą nos i usta i otrzymuje zalecenie zachowania odległości co najmniej 2m od innych osób.

Osobą spełniającą kryteria przypadku podejrzanego o chorobę zakaźną jest pacjent z ostrą infekcją dróg oddechowych o nagłym początku, z objawami: kaszlu, gorączki, duszności, utratą węchu. Dodatkowo prawdopodobieństwo wzrasta jeśli był kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem choroby zakaźnej – grypa, COVID 19 i podobnych.

Osoby takie proszę o te informacje przy rejestracji lub przed planowanym terminem wizyty.

Rejestracja: 602 116 254

E-mail:biuro@marekniewiedziol.pl

Adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 2

(skrzyżowanie z ul. Tomasza Zana) – budynek IRYDION

20-709 LUBLIN

Godziny przyjęć:

Poniedziałek-czwartek: od 16:00 (termin po uzgodnieniu telefonicznym)

Godziny przyjęć:

Pon-pt: od 16:00 Sobota: od 9:00

Rejestracja:602 116 254