Dr n.med.Marek Niewiedzioł
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, ENDOKRYNOLOG
LUBLIN, UL. FURMAŃSKA 6
602 116 254TEL. 
Endokrynolog O mnie Ubezpieczenie Kontakt
Ultrasonografia w praktyce endokrynologicznej:

USG TARCZYCY, TĘTNIC SZYJNYCH
W diagnostyce tarczycy oceniamy
trzy parametry: objawy kliniczne,
funkcję i budowę.Do oceny funkcji
tarczycy zgodnie z międzynarodo-
wymi zaleceniami...
USG JĄDER
Badanie ultrasonograficzne
wykonywane jest w przypadku
impotencji, ginekomastii, diagno-
styki bezpłodności i innych zmian
miejscowych...
USG NADNERCZY
W diagnostyce nadnerczy
oceniamy objawy kliniczne,
funkcję i budowę. Łączna analiza
tych parametrów decyduje o dal-
szym postępowaniu...
USG GRUCZOŁÓW PIERSIOWYCH
Badanie ultrasonograficzne
pozwala na bardzo dokładne
uwidocznienie budowy gruczołu
piersiowego i jest cennym
uzupełnieniem...
USG NARZĄDÓW RODNYCH
Badanie to wykonujemy głównie
w ocenie zmian jajników w diag-
nostyce zaburzeń hormonalnych
i jako badanie pomocnicze
w trakcie terapi...